LETSELSCHADE en ARBEIDSONGEVAL - slachtoffer van een verkeers- en/of arbeidsongeval? We luisteren naar uw verhaal en zorgen vanuit onze ervaring voor een zo goed mogelijke vrijwaring van uw juridische belangen. In nauw overleg met u stellen we een schadedossier samen, staan we u bij tijdens medische (minnelijke) expertise, en screenen we vergoedingsvoorstellen die de verzekeraar of fonds u voorstelt. U kan alvast rekenen op grondig voorbereidend werk en een verdediging met power opdat uw schade zo goed mogelijk wordt vergoed.
Back to Top