EUTR Timber Regulation - De Europese verordening 995/2010, of zogenaamde “Houtverordening”, heeft tot doel om illegaal gewonnen hout of daarvan afkomstige produkten te verbannen van de Europese markt. Deze verordening legt dan ook heel wat verplichtingen op aan marktdeelnemers in de hout(produkten)-sector. Vanuit kantoor helpen we u als exploitant graag bij de juridische implementatie. We loodsen u daarbij door het toepassingsgebied, de verplichtingen in het kader van de due-diligence, risico-rapportering en mitigatieplicht. Als nodig staan we u bij tijdens verhoor bij de bevoegde diensten van de Federale Overheid, denk aan Volksgezondheid in het kader van controle of Douane naar aanleiding van een geblokkeerde container. 
Back to Top